• Polski
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Русский
sitemap
566904130
566904131
sitemap
+48566740917

Fundusze UE

MAJ 2010 – umowa o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa „Flekso-Pak” Sp. Z o.o. poprzez udział w imprezie targowej i działania promocyjno-imformacyjne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

LUTY 2010 – umowa o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Rozwój firmy Flekso-Pak Sp. Z o.o. poprzez inwestycje” w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiewgo na lata 2007-2013.